Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 26 —
0en/ broeg ïjtj jlecfjtjS om öe lïoep/ nmöflt öie
ßcooter toa^ öan öe jfjne/ &ettoelf!ï)emecl)terin^-
selpjt getoei'serb toecö.
©eronttDaarbfgö ober öeje öanöeltoil^/ feeeröe
ïïtcfjarOfon naar jtjn fcïjlp terug/ en jeiöe
tot jijne matrojen: »<!HngeIfd&en! ifi bfnb &ier niet
9>öan laagl^artige en onmenftfjefpe stelen; Iaat onjS
"toonen/ Dat tog I)et nfet jijn/ Door öe ongeluft-
Mfiigen/ toelfie fn leben^gebaar $t)nl ter ïjurp te
"fnellen." 11 öet f^öeepjibolft jufdbte jfjn boor|ict
met brcugöe toe; 30 bragten fpoeöfg De floep <n
jee/ en trotfeerDen met moeD De tooeDenDe golben.
<Êen goeDe uitflag beftroonDe ïiunne onDerneming:
Jij toaren 300 gelufefiig ïjet leben ban jejftien men=
fd&en te reDöen/ gettoelfe jtJ fn Drie reijen bolbrag=
ten/ omDat ïjunne floep niet groot genoeg toaiS om
er meet in eenjS te bergen,
fioning ban ^ r u 1 ^f en / Die ban öeje fd^oone
öaaD onDerrigttoerö/ bereeröe Den braben fiapitein
eene gouDen meDaille/ toelfie aan DeeenejijDeget
flfbeelDfel ban jijne lEtajejiteit/ en op De anDere
jijDe eene firoon ban laurieren en mijrte boorfïelDe;
en ieDer/ DieöejeöaaDfjoorDeberïjalen/ preejfDen
fioutmoeDigen ïïic&aröfon jeerobec jtjn moe-
Dig en menjf^liebenD geDrag.