Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 25 —
koes en iaenschi.ievendheid.
J^icïjatöfon/ feapitein ban een Cngel^d^
fiooptaaröijftfjip/ toerö/ niet bet ban S^antjig/
öoor eenen getoelöigen fiorm oberbaUen / en nioejft
ten ganfifjen nad&t tegen Den j^ebigen toinö en
öe bnn'.ÊffenDe golben feampen. gefufite I)em
ei^tec/ niet geft&euröe jeilen en gebrofienetoutoen/
öe öaben ban öobengemelöc |iaö te berciften.
I^iet bet ban öe baben ^aö M ö^n broegen
morgen een ge|iranQ fd)ip ontDefet/ op Ijetüjclfe
3iit betfd&eiöene menfdöen tiebonöen/ öie/ bij ge^
6re!i aan fpoeöige ïjiilp / onbetbji^tbaar in öe gol=
ben moe.sten omüomen. BaaiitoetpiS e^tet toa^
fiiej&atöfon aangefiomen/ of öö begaf ji^
naac öen feapitein ban een alöaar ten anfter liggenö
fcï)ip I met betsoefe om 500 fpoeDig mogelp j&itlp
te betleenen aan berfc&eiDene mcnfcjcn/' Die l)ijop
l^et becöefi ban een gefïranD fi|ip gejien &aö, 5B>e5e
ec&ter anttoooröDe fiort af/ Dat M 3<£& niet aan
jiilli een groot lebenjfgebaar bjilöe blootfiellen.
ït i e ï) a 10 f0 n jeiDe Daarop; »toelnit/ Detoijt
ȕ)et gebaat u affdbrifit/jal ikl j&oe bermoeiD ooft/
»{jetjelbe trotfeten / geef mg Dan )Iec{)t^ eenige iitoec
»matrojen/ öetoijl De mijne te jeet afgemat sijn
»Door De bermoeijenissfen/ Diejij Dejen nad&tgejÖaD
»Ijebben," ®oen ïjem echter ooft Dit toecö flfge)Ia=