Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 22 —
In Parijs teruggekeerd, gunde hy zich geene rust, voor
dut hij' iets naders van de voorwerpen zijner genegen-
heid was te weten gekomen. Na lang te vergeefs ge-
vraagd te hebben, ontmoette hij eindelijk, in eene
der straten, eenen ouden man, die gehukt ging onder
eene dragt water; de zoon beschouwde hem met op-
merkzaamheid, en herkende in hem zijnen vader.
Dadelijk, zonder aan de armoedige kleederen te denken,
met welke de oude man bedekt was, viel hij hem om
den hals, en riep in vervoering van vreugde, en onder
het storten van eenen vloed van tranen, uit: »mijn
u vader! mijn vader!" — Dit was een aandoenlijk en
treffend schouwspel voor allen, die daarbij tegenwoor-
dig waren.
Nadat beiden zich een weinig hersteld hadden,
vroeg de zoon naar zijne moeder, » Zij leeft nog
zeide de vader, »als ook uwe zuster." Zij begaven
zich daarna op weg om de moeder te zoeken, die zij
aan de kerkdeur aantroffen, alwaar zij den voorbij-
gangeren eene aalmoes vroeg. De zuster, die bezig
was om goed voor anderen te wasschen, werd ook
gehaald, en door haten broeder op het minzaamst
ontvangen. De zoon deelde daarop edelmoedig zijn
vermogen met hen, en zoo werd dit huisgezin in min-
der dan een kwartier uura hereenigd, en uit de diepste
armoede in welvarende othstandigkeden gebragt.