Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 21 —
DE WELDADIGE ZOON.
Een jongeling, met eenen goeden aanleg geboren,
en met eene onvermoeide werkzaamheid bezield, be-
sloot, daar zijne vlijt hem in zijne vaderstad Parijs
niet genoeg deed winnen, om hem en zijne armoe-
dige ouders te onderhouden, de stad te verlaten, en zijn ge-
luk in de West-Indiën te beproeven , ten einde zoodoende
beter in staat te zijn, zijn^ vader en zijne moeder te on-
dersteunen. — liet geluk vergezelde zijnen tjceren zijn
edel doel. Na verloop van eenige jaren werd hij een
welgesteld man, en toon door zijne braafheid en zijn
innemend gedrag de achting en toegenegenheid van
allen, die hem kenden. De eenigste smart, die hij
bij zijne tegenwoordige welvaart gevoelde, was dat hij
geen enkel antwoord kreeg op al de brieven, welke hij
van tijd tot tijd aan zijne ouders afzond.
De oude lieden, na het vertrek van hunnen zoon,
meer en meer in armoede geraakt zijnde, hadden
hunne woning moeten verlaten, en zich in eene der
voorsteden van Parijs nedergezet. — De brave jongeling
daardoor niet de minste berigten van hen kunnende
bekomen, vreesde dat zij dood waren, en besloot,
toen hij een aanzienlijk vermogen bijeen verzameld
had, na een negenjarig verblijf in Amerika, naar
zijne geboorteplaats terug te keeren, om aldaar naar
de omstandigheden zijner ouders onderzoek te doen.