Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
20 —

Wij eeren God en Vorst en Land;
Onze Ouders, Vriend en Bloedverwant,
En wie er in de maatschappij
Voorts braaf en goed en edel zij.
God scliicp de raenschen, klein en groot,
Hu geeft aan ieder 't daaglijksch brood:
Den Schepper van het groot IJeelal
Zij billijk lof dus boven al.
Ook onzen Koning minnen wij j
Door hem, met hem is Neerland vrij.
Hij waakt en zorgt, hij helpt en troost,
En mint zyn volk als U zelfde kroost.
Waar vroeger onze wieg eens stond,
Wij eeren dien geliefden grond,
En bidden God met heilgen gloed ,
Dat Ilij ons heerlijk Land behoed'.
De Stam, die ons het aanzijn gaf
Blijy' heilig tot en over 't graf.
Dat God ons dierbaar Ouderpaar
lïehoud', behoed', bescherm' en spaar'.
Ook onzen Vriend en Bloedverwant,
Een ieder van wat rang of stand,
Zoo hij opregt en deugdzaam zij ,
Beminnen, eeren, lieven wij.
Komt, smeeken wij d' algoeden God
Om zegen op ons aller lot;
En bidden wij om 't daagüjksch brood,
Voor ons en ieder Landgenoot.