Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 19 —
»to mijnen behoeve kweekt. De zorg voor mijne
»jongen houdt mij niet minder bezig; ik verzamel
»voor hen het noodige voedsel, en zoodra hunne
»krachten het toelaten, neem ik hen met mij om -
»hoog, en leer hun den algoeden Vader loven en
»prijzen. Op deze wijze vervliegt de dag. Wanneer
»nu de aangename avondschemering begint, nadat
»de zon zich in het westen aan ons gezigt onttrokken
»heeft, vlij ik mij bij mijne jongen in het nest
»neder, en toef, onder eenen verkwikkelijken slaap,
»den volgenden morgen. Maar nu gij, waarmede
»brengt gij den tijd door?"
In plaats van te antwoorden rekte de uil zich
uit, knipte met de oogen en geeuwde.
»0 ik zie het al," hernam de leeuwerik, »gij
»slaapt den ganschen dag, en zoudt ook gaarne den
»nacht slapen, zoo de honger u niet wakker hield,
»en u noodzaakte uwe sombere woning te verlaten,
»om op roof uit te gaan. — Daarom wordt gij ook
»van nienseh en dier veracht en geschuwd, terwijl
»men mij steeds liefkoost on prijst."
De menscU, die steeds den arbeid vliedt,
Wordt door de luiheid, eer hij 't ziet,
Gevoerd op slechte wegen.
In arbeid is, als 't beste schild,
Waarop vaak do ondengd pijlen spilt,
De steun der deugd gelegen.
2*