Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 18
liij echter niet wenschte, dat dit {jesehiedcn zoude,
dewijl hij al te goed wist, hoe dierbaar het leven
des Konings voor zijn rijk was, en hij van zijnon
kant voor als' nog geenen grooten trek lot sterven
bij zich bespeurde.
^«uwertfi ctt i)<! ^rtcljfuit
(Fabel.)
Een leeuwerik, die zich onder liefelijk gezang
omhoog hief, werd door eenen vrecsachtigen uil,
uit een vervallen slot toegeroepen: »Hebt gij dan
»nooit rust, gij klein ding? ik hoorde u gisteren
»avond nog na den ondergang der zon, enthans
»kondigt gij weder den dageraad aan. Wanneer
»slaapt gij toch, en hoe krijgt gij het noodige voedsel
»voor u en uwe kleinen ?
»Dit zal ik u eens verhalen," hernam de leeuwe-
rik, »zoodra de dageraad aankomt, en de zon haren
»glans over berg en dal verspreidt, gevoel ik mij
»opgewekt om den Vader der Natuur een danklied
»te zingen. Ook vermaak ik met mijn gezang den
»vlijtigen landman, die den akker bebouwt, en
»dank hem tevens voor het voedsel, dat hij ook