Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 17
KOElBlOEDlCnEIÖJAlV KAREI GUSliAF«-EN ZI^GEZEISCHAP.
Karel gustaaf X, koning van Zweden, roer, met
den admiraal weangel en den Franschen arabassa-
deurTEHiOBf, in eene gewapende boot, dellollandsche
èn Deensche vloot rond, welke, bij een eiland,
in de Oostzee, ten anker lagen.
Deze onderneming werd door eenen dikken nevel
begunstigd. Op het onverwaclits echter klaarde de
nevel op, en zij werden welhaast door de vijanden
Ontdekt, die van alle kanten op de boot schoten,
hetwelk echter geene verdere schade veroorzaakte,
dan dat de koning en zijn gezelschap rondom met
water besprengd werden. — De koning echter toonde
de grootste koelboedigheid, en zeide onder anderen
glimlagehend tegen terlon: allet zoude toch iets
»merkwaardigs zijn, wanneer men eenmaal in de
»geschiedenis las, dat een gezant van Frankrijk
»aan mijne zijde doodgeschoten was geworden."
Terlon antwoordde, dat hij geloofde, dat indien
dit schot te gelijk den koning trof, dit eene der
merkwaardigste gebeurtenissen zoude zijn, die de "
geschiedenis zoude kunnen opleveren j maar dat hij,
ofschoon het hem wel tot grooten roem zoude
verstrekken, zijn leven aan de zijde en in gezel-
schap van eenen zoo grooten koning te verliezen,
2