Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 16 —
nnmipe Ijanbelinscn beröacfit maliën; jijtoerDen
öanrom lioDc öen rcgter geroepen / om reftenfdbfp
ban ïjimne ïjanöelingen te geben.
^00 toaren er te 2111 & e n e ttoee jongelingen /
beiDe jeet arm/ en teben^ naarfiig in ï)et bij^
toonen ban öe lejSfen öertoijjSgeeren. —^ijtoeröen
beiDe aangefilaagö/ en boor ten regtergeroepen/
om refienfigap te geben ban De toijje/ ïjne jij
Den fiOjEit berDienöen.
jongelingen berfiijenen Dan ooft op Den
bcpaalDen tgD / en berjoi^ten Den regter / met een
open en per gelaat/ Dat men jefieren bafifier joiiDe
laten feomen/ om ban Dien man te hernemen/
toaarmeDe jtj Den feo^t berDienDen.
«^e bafifeer geliomen jtjnDe/ berfilaarDe/ Dat jij
beurtelings; alle nadb^n bij j^em litoamen/ om
in stjne bafefierij l)et jbiaarfte toerfe teberrigten/
toaarboor ön ljun elften nacf)t eeniggelDbetaalDe/
toaarban jij jicfj onDer&ielDen.
©e regterjf/ berbaa^D ober Dit sonberlinge blp
ban naarfiigljeiD en belangfielling in j^et onDertoijji/
pelDen De jongelingen niet alleen DaDelp in brij»
ïjeiD/ maar fdjonfeen gun/ boor gunne boor=
beelDelooje suc&ttot De fiuDie/ eene aanjienlpe
fom uit 'g lanDji frijatfei^ft.