Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 15 —
Daar liggen nu, helaas! geld, eijcrs, hoenders,
koe, kalf, ja haar gansche rijkdom en toekomstig
geluk, waarvan zij zich zooveel had voorgesteld,
en over hetwelk zij zich reeds zoo hartelijk verheugd
had. — Zij slaat nog eenen treurigen blik op den
gebroken pot en de uitgestorte melk neder, en gaat
toen, met schreijende oogen, haar ongeluk aan ha-
ren vader verhalen. • Deze, met haar leed begaan,
troostte haar, zeggende: »mijne lieve dochter! wil
ntoch nooit te groote hoop voeden van dingen, die
vans zoo ligt kunnen mislukken; denk steeds, dat hij,
vdie van zijne vem'gtingen meer verwacht, dan hij
■amet reden van dezelve mag hopen, luchtkasteelen
»bouwt, en zich maar al te dikwijls in zijne ver-
wachting teleurgesteld ziet."
DE ATHEENSCHE JONGELINGEN.
Sin 3tl t ö e n e / eene öer boornaamtie ffeöen ban
Set OHöe (©trfeftenlanö/ saf men boorj^een
blgtfg aöjt/ toaacbafllemanöreeföc/ om jonöoenöe
De Dieberg en De jeDelon^öeiD bocc te fiomen.
tod& / Die ban 3iif> selben geen gelD ïjaDDen / en
geenen toin^ftgebenDenarbeiDberngteDen/en ed&tec
gelp een anDec aan Den ftn^'t fttoamen en becte^
ringen maafiten / moesiten sitö natuurip ban