Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
- J4 -
HET MELKMEISJE.
(Ctnt faBtl.)
Op eenen schoonen morgenstond stapte Maria, de
dochter van eenen armen daglooner, blijmoedig met
eenen pot met melk op het hoofd, stadwaarts, om
dezelve aldaar te verkoopen. — nDe eerste melk,"
aldus sprak zij in zich zelve, owordt gewoonlijk het
nbest betaald, al ligt ktijg ik daar eenen halven daal-
vder voor. — Voor tien stuivers koop ik dan veertig
netjers, welke ik door onze hen zal laten uitbroeden.
vDe hoenders, welke daarvan zullen komen, brengen
nmij gemakkelijk zoo veel op, om een jong varken
nte koopen. — Als dat varken goed gemest en vet
ageworden is, kan ik er al heel ligt eene jonge koe
nvoor koopen, en misschien nog een kalf op den
vkoop toekrijgen. — Die koe zal mij groote voor^
ndeelen aanbrengen, van hare melk zal ik heerlijke
»boter maken, en dat kalf! — — o! mij dunkt
nik zie het reeds om mij heen huppelen en springen,
nals ik hei des morgens en des avonds zijn voeder breng''
Terwijl de goede Marta soo voort keuvelt, en zich
in de toekomst verblijdt, trapt zij op eenen doorn,
zij struikelt, de pot ontglipt haar en, wat onge-
luk! .... daar valt hij in duizend stukken voor
hare voeten neder, terwijl de melk naar alle kanten
henen stroomt.