Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 12 - /
»moct ik u nog voor mijn sterven openbaren. In
»het land, dat ik van mijnen vader erfde, ligt een
»schat verborgen van groote waarde, maar de juiste
»plaats, waar zich dezelve bevindt, is mij onbekend.
»Zorgt dan, bid ik u, dat gij het land niet verkoopt
»noch verhuurt, maar tracht dien sehat te vinden.
»Ik verzeker u, dat gij door welaangelegden arbeid,
»noodig geduld en volharding denzelven zult mees-
»ter worden. Spit daartoe om, graaft door , beploegt
»en bewerkt de aarde, opdat er geen plekjegronds
»uwer nasporing ontga." — Daarop gaf de vader
den geest.
Do zonen volgden het bevel van hunnen vader
naauwkeurig op, en gingen van den vroegen mor-
gen tot den laten avond ijverig werken. Zij door-
zochten alzoo het land van het eene einde tot het
andere, doch vonden tot hunne teleurstelling geen
goud noch zilver in den akker; maar toen de herfst
aankwam gaven de wel bearbeide velden eenen
zoo overvloedigen oogst, dat de broeders daarin den
verborgen sehat erkenden, die alleen door den ar-
beid konde verkregen worden, van welken hun
vader op zijn sterfbed gesproken had.