Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 11 —
0en/ om op jijncn rti0 tc fefnnmen. i^u fneioe
De ïjonD in jegcpraal naar l)ctftlDD^tet tmig/ aU
toaar fiinö / tinor: f)£t toeDiencn ban 0£paj»^te
miöDctcn/ fpotöfg JjcrgtelDc.
(Srocn ^arrp oiiD jjctoorDcn tca^/ en öaar»
öoor sijne cDele üerrigtinsen niet meer boHjoeren
fionDe/ 3onö ïjem De fitoo^ftetboogD naar fSern/
flltnaac ïjij ban ïjetnnoDige tpelp boorjien toerD
joolang M leefDe/ aijf een taelberDicnD toon/boot
oe meniobulDijje Dienfien / Die ï)g Der menfiJjijeiD
l^aD lictDCsen.
Sïn De maanD «december ban ïjetjaar 1816 jtjn
al Dej&onDen/ uit bobenjjcmelD filoogtec/ Door
De tiuitengetoone ïioebeelljeiD fneeuto/ omgefionien.
DE STERVENDE lANDMAIV EN ZIJNE KODEBEN,
Een rijk landman, die op sterven lag, sprak tot
lijne zonen: »mijne lieve kinderen! ik gevoel dat
»ik welhaast deze wereld zal moeten verlaten; ik
»voel mijne krachten verminderen, en het zal
»derhalve niet lang duren of men zal mij naar het
»graf dragen. Al het goed, dat ik door vlijt en
»spaarzaamheid vergaderd heb, zij het uwe, hetwelk gij
»onderling op eene regtmatige wijze zult verdeden,
»als ik niet meer bij u zal zijn; maar een ding