Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 10 —
aljoo Jjetfitjfö bitjtien Ifsgcn/ öan lififten jfj
ï)m/ met fmnnc bertoarmcnDc tongen/ om ]^em
300 mosefp/ in Ijet tebcn terug te roepen. <iBe=
Iiifit ïjiin Dit niet/ en jijn I)imne ftradjten on-
toereilienD / om {jem ban onöet öe fneeuto taeg te
Öalen/ Dan feeeren $ij 300 fpoeöig mogelp naar
Ijet filDO^ter terug / om De ljulp ïjunnet meester;«
in te roepen/ en 300 tJorDt menigeen gereD/ Die
anDersf nnttoijfelbaar ïjaD moeten omfiomen.
«Een Dcjer {)onDen / Die fieebüf Den meeriten ijber /
om menfcïjen te reDDen/ aan Den Dag legöe/ en
Door 3ijne ru^telooae pogingen 5iö> eenen grooten
naam tectoorten öeeft / Ijectte 2B a r r p. — ©ese
ï)onD öeeft in Den tijD ban ttoaalf jaren / Die Ijij
in öet ïiloosfter ïjeeft Doorgebragt/ meer Dan beertig
menföjen ban Den DooD gereD. Booit befjoefDc
men &em tot 3!jnen pligt te Dtaingen. ^ooöra
nebef^ of fneeutoblofifien De fudit berDuijfterDen /
en De bjcgen gebaarlp maafeten / bja.si jbö niet in
èet filoo^ter te IjouDen / maar bejocïjt 0n0pt)0u=
Delp De gebaarlpfie plaatfen.
Cenji bonD ® a r r p tu.^fd&en bree^felpe rot^^'
feloben eenen fluimerenDen/ Ijalf berjiijfDen jongen/
Die/ berDtoaaiD 3pDe/ ban bermoeiDöeiD/ iiouDe
en f)onger betou^teloo^ Daar neDer lag. SJarry
öelifete Den fenaap / en ïjet gelufite j^fi" Denselben
toafefter te firijgen / en öoor liefftosingen te öetoe=