Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 114 —
gezet, en de kapitein van het schip begaf zich met
eenige manschappen aan land.
Het scheepvolk werd door onze arme matrozen
buitengemeen hartelijk en vriendschappelijk ontvan-
gen. Zij namen hunne gasten mede naar hunne
woning, die derzelver inrigting en gesteldheid be-
wonderden. Daarna gaven de matrozen een kort
verslag van hun wedervaren, gedurende hun verblijf
aldaar, en nadat zij al hunne goederen, die voorna-
melijk in vellen van gedoode dieren bestonden,
naar de sloep gebragt hadden, voeren zjj naar het
schip , alwaar zij met groote belangstelling en broe-
derlijke toegenegenheid ontvangen werden.
Eenigen tijd daarna troffen zij dezelfde schepen
weder aan, met welke zij het vorige jaar waren
uitgezeild, en ieder trad toen weder in dezelfde dienst
en betrekking, waarin hij te voren geweest was.
Den 28 Augustus kwamen zij weder in Engeland
terug, tot verbazing en vreugde van familiebetrek-
kingen en vrienden, die hen reeds lang voor verloren
gehouden hadden; en elk, die hunne geschiedenis
hoorde, verwonderde zich over de vreemde lotge-
vallen en doorgestane wederwaardigheden, welke
zij ondervonden hadden, en de rederij der walvisch-
vangst te Londen vereerde elk hunner met een aan-
zienlijk geschenk.