Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 113 —
ïoo, dat altijd eenige van hen aan het strand waren,
om te zorgen dat er geene schepen onopgemerkt
voorbij zeilden. Dikwijls meenden zij aan den ge-
zigteinder schépen te ontdekken, en dan juich ten zij
van vreugde, maar werden dan ook smartelijk te
leur gesteld, als zij hunne dwaling bespeurden.
Eindelijk echter werd hunne lang verwachte
hoop vervuld. Het was op den morgen van den
15'^'"' Junij dat een hunner, die op eene hoogte ge-
klommen was, eenige schepen in de verte zag aan-
komen, welke hen met volle zeilen naderden. Dadelijk
gaf hij daarvan aan zijne makkers kennis, die zich
mede spoedig van de waarheid dezer blijde tijding
overtuigden. Nu ontstond er eene blijdschap onder
hen, die men moeijelijk zoude kunnen beschrijven.
Zij sprongen en juichten van vreugde, en zongen
eenen lofzang tot Hem, die hen uit zoo vele gevaren
gered, en zoo wonderbaar in deze onvruchtbare
landstreek, bij eene zoo strenge koude, behouden
had.
Daarna maakten zij vossenvellen aan eene lange
staak vast, om de aankomende zeelieden hun verblijf
aldaar kenbaar te maken. Weldra werd dit door
de schepelingen waargenomen, die hunne koers
derwaarts rigteden en vervolgens het anker niet ver
van het strand lieten vallen. Nu werd de sloep nit-
8