Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 112 —
poogden binnen te komen; maar door vereende
krachten werden zij gedurig afgemaakt. Deze vecht-
partijen gingen echter steeds met levensgevaar ver-
gezeld, daar die groote en sterke dieren zich woedend
verdedigden, en de matrozen er zelfs eenen doodden,
die zoo zwaar was als een vette os. Het vleesch van
deze dieren verschafte hun een smakelijk voedsel.
De lucht werd in April van dag tot dag zachter
en met dezelve verlevendigde zich de hoop op eene
spoedige verlossing. Zij konden nu reeds, zonder
grooten hinder van de koude te hebben, uilgaan.
Zij bezochten toen dagelijks het strand, cn bespeurden
met groot genoegen, dat het ijs in de zee van tijd tot
tijd minder vTcrd. Ook vonden zij een groot aantal
eijers van watervogels, die in Groenland in groote
menigte worden aangetroffen, welke vogels hun mede
een gezond en smakelijk voedsel verschaften.
Nu was dan de lange en strenge winter door de
zeelieden doorgestaan , terwijl eene zachtere lucht hen
verkwikte, en het land hun meer verscheidenheid
vjn levensmiddelen aanbood. Met reikhalzend ver-
langen zagen zij nu de aankomst der Europesehe
schepen te gemoet; terwijl zij den dag berekenden,
wanneer dezelve bij hen zouden kunnen zijn. Toen
de maand Junij gekomen was, gaven zij vlijtig acht,
of zij ook schepen zagen opdagen, en schikten het