Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 111 —
en door gedurige werkzaamheid hun bloed in be-
weging hielden.
Daar hunne kleederen niet genoegzaam tegen de
naderende koude bestand waren, maakten zij zich,
op het -voorbeeld der Groenlanders, kleederen van
dierenvcllen, voornamelijk die der witte vossen,
welke dieren zij in daartoe gemaakte vallen vin-
gen. De vellen maakten zij met sajetdraden van
uitgehaalde kousen aan elkander. Van eenen ouden
traanketel, die de walvischvangers daar achterge-
laten hadden, maakten zij zich eene lamp, terwijl
zij de stukken van hunne hemden voor katoen in
dezelve gebruikten.
Zoo verbeidden deze lieden in kommer en ellen-
de den aanstaanden zomer, wanneer zij hoopten
door hunne landgenooten van dit akelig verblijf
verlost tc zullen worden. In de maanden Januarij en
Februarij moeslen zij de zwaarste koude verduren,
niemand hunner durfde zich toen buiten de woning
begeven, het vuur scheen alle hitte verloren te heb-
ben, en dikwijls gebeurde het, dat de zeelieden de
voeten brandden, voor zij de warmte van het vuur
gevoelden. In dien tijd schenen de wilde dieren
zich ouk verwijderd te hebben; maar in April kregen
de matrozen van tijd tot tijd bezoek van de ijsbee-
ren , die, door den reuk uitgelokt, somtijds do woning