Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 109 —
overstroomd, waardoor een gedeelte van do levens-
middelen over boord geworpen werd, dat door de
beangste matrozen met levensgevaar weder opge-
viseht werd. liet mogt hun eindelijk na groote
inspanning gelukken den vasten wal te bereiken,
zonder een hunner verloren te hebben. Zij trokken
daarop de sloepen op het strand, en zonden een
ernstig dankge])ed ten hemel, voor hunne gelukkige
behoudenis.
Nadat de wind bedaard en de zee meer rustig
geworden was, bragten zij de sloepen weder in
zee, en bereikten vervolgens, zonder verder iets
merkwaardigs ondervonden te hebben, Bellc-Sont.
lluime eerste bezigheid was de sloepen te ontla-
den, en dezelve in het huis te brengen, dat zij
tot hun winterverblijf gekozen hadden. Dit huis
was door de Nederlanders, tot gebruik der wal-
visehvangers aldaar aangelegd, om in hetzelve traan
te koken, of het walvischspek in te kuipen. Uet
was hecht en sterk van hout gebouwd, met pan-
nen bedekt, cn was 80 voet lang en 50 voet breed.
Om zich beter tegen de koude te beschutten be-
sloten de matrozen een gedeelte van dit gioote
gebouw af te schutten, en tot hun verblijf in te
rigten; zij bedienden zich te dien einde van plan-
ken cn balken van een ander huis, dat in de na-
van het eerste stond, — De vellen der