Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 9 —
öic niet gcnoegjaam met öe toegen befienb 5ijn/
öcjclbc olier te trefiften. ïjct gebeurt Daarom ooft
met jelDen/ Dat reijigerji aiDaar berotoalen/ in
De fneeiitn jaftfien / Door De fioiiDe berftijiien / en
a(3D0 jammcrfp omfiomen.
<0p eene aanmerfeelpe j&oogte ban De^en berg
Haat een filooster/ een goDjSDienftig getiid^t/ ban
toelfte De menfcïjen / Die 5itl) Daar bebinDen /
bijna uitfïuitenD be^ig ïjouDen met jafien De goDjf=
Dienjift betreffenDe. 3Öet gingen ban goD^Dienfiigc ge=
jangenen I)ctbiDöen mafeen aljooj^unneboornaam^
lie be^igljeDen uit. <©ofi {jouDen De filoo.öterlingen
ban Dit getiifi^t jirï) ijberig bejig met fjet opfporen
ban berDtoaalDe reijigerji/ toelfie jij in
lijoning ontbangen/ en ïjun liefDerp al Datgene
tocDienen / toat öun in j^unne omiianDigljcDen fian
Dientiig sijn»
®ot ïjet opfporen Deser ongelulifiigen onDerï)oit=
Den De fiIoo|ierlingen groote fjonDen/ Die 33 af=
rigten/ om menftöen op te joefien/ en te regt
te brengen, ©eje fjonDen {)angen jtj eene (le.ötö
met beriterlienDcn toijn aan Den ^al^l om ötn/
Die jy mogten binDen/ eenen labenDen Dronfi aan
te bieDen; en 300 jtoerben Deje troutoe Dieren
riijfteloo^ De gebaarlpfie plaatfen ronD. — ©inDen
3ij icmanD/ Die Door bermoeiD^ciD en ftouDe afge=
mat / buiten fïaat ij? spen toeg te berbolgen/ en