Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 107 —
scheepsvolk te vinden was, hoe weinig hoop hier-
toe ook bij hen bestond, dewijl de wind tot de
afreis te gunstig was geweest, en het jaargetijde ook
reeds te ver voor de wal vischvangst verloopen was.
De afgezondene matrozen bragten dan ook het
treurige berigt mede, dat er schepen noch scheepsvolk
meer te vinden was. — De zeelieden gaven echter
nog alle hoop niet op, maar besloten eenparig om
al de plaatsen te doorzoeken, waar zich naar gissing
nog schepen konden bevinden, dan alles was te
vergeefs, nergens was eenig schip meer te ontdek-
ken, zoodat zij wel genoodzaakt waren daar te
moeten blijven.
Zeer verdrietig en neerslaglig dachten zij thans
ernstig over hun lot na, dan toen hun de lange en
strenge winter voor den geest kwam, rezen hun de
haren te berge, terwijl zij vreesden, dat niemand
hunner, met zoo weinige hulpmiddelen, het tegen
de ontzettende koude zoude kunnen uithouden. Zij
besloten echter zeer wijselijk, om zoo lang mogelijk
moed te houden, beloofden elkander onafgebroken
hulp en bijstand te verleenen, zich verder aan de
Goddelijke genade en bescherming aan te bevelen,
en het beste van zijne goedheid en liefde te
verwachten.
Deze onderlinge afspraak boezemde moed en