Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 106 —
plaats meenden gevonden te hebben, hield de
konstabel onophoudelijk staande, dat zij geheel mis
waren, want dat deze streek niet de minste overeen-
komst met Belle-Sont had. Hij overreedde daardoor
zijne medemakkers, welke daarom besloten weder
zuidwaarts te zeilen, hetwelk dan ook gebeurde,
en hieraan hadden zij al de wederwaardigheden en
ongemakken te danken, die zij in het vervolg moes-
ten verduren.
Na eenen langdurigen togt werden zij eindelijk
overtuigd, d!\t Belle-Sont niet verder zuidelijk liggen
kon, en daarom wendden zij de sloep, om weder
noordwaarts te stevenen, waardoor de eigenzinnige
konstabel, die nog gedurig zijn gevoelen staande
hield, zoo toornig werd, dat hij weigerde te roeijen,
en daarom zijne plaats aan eenen ander' overliet.
Zij zeilden dan nu weder noordwaarts aan, en
daar hun de wind gunstig was, kwamen zij weldra
goed en wel te Belle-Sont aan.
Nu zagen zij duidelijk, dat dit niet alleen de lang
gezoehte plaats was, maar ook dezelfde, vanwaar
zij zich voor eenige dagen verwijderd hadden, gelijk
ook de konstabel dit zelf moest erkennen. Zij kozen
daarna eene veilige ligplaats voor hunne sloep,
terwyl twee hunner landwaarts gezonden werden,
om te vernemen of daar misschien ook nog eenig