Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 105 —
schoot om zich lang te bedenken. Zij beraadslaag-
den dan ook al heel spoedig om zich naar Belle-
Sont te begeven, welke totalgemeene verzamelplaats
der schepen bestemd was.
Om de sloep ligter te maken, en daardoor de
reis te bespoedigen, wierpen zij het grootste gedeelte
van het geschotene wild in zee, en haastten zich
zoo veel mogelijk om hun doel te bereiken. Zij
schatteden den afstand tot Belle-Sont op 16 uren,
van welke zij nog dien dag de helft aflegden. Tegen
den avond overviel hun echter zulk eene zware mist,
dat zij slechts weinige schreden van zich af konden
zien , welke hen noodzaakte zoo lang voor anker te
gaan liggen, dat dezelve opgetrokken zoude zijn.
Op den volgenden middag klaarde de lucht weder
op, waarna de reis met vernieuwden moed voort-
gezet werd; doch hoewel zij gehoopt hadden nog
dien dag de bedoelde plaats te bereiken, werden
zij daarin nogmaals te leur gesteld, daar zij door
gemis ann kompas eene verkeerde rigting genomen
hadden, en niemand hunner de juiste ligging van
Belle-Sont bekend was. Volgens algemeen gevoelen
oordeelde men, dat zij te zuidelijk gestevend waren,
hoewel de konstabel alleen beweerde, dat zij nog
meer zuidelijk moesten zeilen. Men zette echter de
koers weder noordwaarts, en hoewel zij de bedoelde