Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 104 —
De matrozen maakten zich daar eene legerplaats,
gingen den Tolgenden dag jagen, en doodden ver-
scheidene rendieren. Dan daar zij zich dien dag te lang
hadden opgehouden, en het vrij sterk uit het zuiden
begon te waaijen, besloten zij den nacht aan land
te blijven, met oogmerk om den volgenden morgen
vroegtijdig naar het schip terug te zeilen, zoo het
weder als dan meer gunstig mogt zijn. De goede zeelic'
den werden echter in hunne verwachting zeer te leur
gesteld: de wind verhief zich meer en meer, en
maakte den anderen dag het vertrek onmogelijk.
Daarbij waren de manschappen op het schip genood-
zaakt, uithoofde van het menigvuldige drijfijs, dat
door den storm werd aangedreven, eene andere
ankerplaats te zoeken, waardoor zij geheel en al
buiten het gezigt van de sloep kwamen.
De matrozen, die aan land waren, werden daar-
door zeer ongerust, en besloten, toen de wind eenig-
zins bedaard was, naar de Groene Kaap te zeilen,
waar zij dachten een der andere schepen te vinden.
Dit plan werd dadelijk ten uitvoer gebragt; maar
toen zij aldaar aankwamen, zagen zij tot hun groot
leedwezen, dat de schepen reeds vertrokken waren.
Dit zoo onverwacht als verdrietig geval bragt hen
des te meer in verlegenheid, omdat zij wisten, dat
de schepen binnen drie dagen naar Engeland zouden
terug keeren, zoodat er voor hen geen tijd over-