Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 103 —
Nederlanders, Engelschen en andere natiën uitgelokt
om, op hoop van winst, deze landen en zcestreken
te bezoeken, aldaar eene voordeelige visehvangst te
doen, en ons alzoo van de voortbrengselen der pool-
streken te voorzien.
Te dien einde zond eene walvischraaatsehappij in
Engeland, in het jaar 1630, drie sehepen ter
walvisehvangst naar Groenland. Door eenen voor-
deeligen wind en aangenaam weder begunstigd,
'bereikten zij , na eene vaart van verseheidene weken,
de plaats hunner bestemming; zij kruisten vervolgens
hier en daar rond, om walvissehen op te sporen en
te dooden, en hadden het geluk eene voordeelige
vangst te doen.
Toen zij eene goede lading in hadden, en het
gunstige jaargetijde voor hen verloopen was, waren
zij bedaeht om naar Engeland terug te keeren; doeh
voor hun vertrek zonden zij nog acht matrozen met
de sloep aan land, om eenige rendieren en beerön
te vangen, welke daar te lande in menigte worden
aangetroffen. Met geweer en pieken gewapend, met
vuurgereedschap en twee groote honden bij zich,
begaven deze zich op vijf Eng. mijlen afstand van
het schip naar kaap Maiden, die, uithoofde der
menigvuldige rendieren, welke men aldaar aantreft,
beroemd is.