Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 102 —
OTERWISTERING VAN ACHT ENGEISCHE MATROZEN
OP GROENLAND.
Groenland is een der noordelijkst gelegene lan-
den Tan Amerika. De luehtsgesteldheid is er bui-
tengemeen streng en koud, en de grond levert leer
weinige levensmiddelen uit het plantenrijk op, om
welke redenen het land ook zeer weinig bevolkt is.
Men vindt er echter een aantal dieren , die voortretfe-
lijke pelterijen opleveren; terwijl in deszelfs omtrek
de meeste walvissehen en andere zeedieren gevonden
worden, die eene groote hoeveelheid traan opleveren.
De oorspronkelijke bewoners van Groenland zijn
Eskimo's. Deze zijn klein van gestalte, gewoonlijk
tusschen de vier en vijf voeten lang. Zij leven bijna al-
leen van zeevisch,en bereiden hunne spijzen met traan.
Het vriest in Groen/awt/gewoonlijk negen maanden
Tan het jaar onafgebroken doorj en somtijds is de
koude zoo sterk, dat de brandewijn in de huizen
tot ijs wordt, dat de balken en steenen springen,
de adem verandert in sneeuwvlokjes, en het speek-
sel, terstond als het uit den mond komt, in ijs
Terandert. Ontzaggelijke ijsklompen stapelen zich
dan in de zee op elkander, welke voor de scheep-
vaart ten uiterste gevaarlijk zijn.
Niettegenstaande deze gevaren worden echter de