Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 98 —
van medelijden was uitgedoofd, my eergisteren
onbarmhartig het huis uitjaagde, zonder mij zelfs
te veroorloven afscheid van mijne zuster te nemen.
Zoo moest ik mij op weg hegeven, zonder te weten
werwaarts ik zoude gaan, en afgescheiden
worden van mijne lieve zuster, de eenigste op
de wereld, die met mijne omstandigheden be-
wogen is. Op onderscheidene plaatsen bood ik
mijne dienst aan, maar nergens is het my nog
mogen gelukken aan het werk te komen; somtijds
werd ik voor eenen gemeenen landlooper uitge-
maakt, en op eene onbarmhartige wijze afge-
wezen. Zoo heb ik nu twee dagen rondgedwaald
van de eene boerenwoning tot de andere; ter-
wijl ik, als de honger mij daartoe noodzaakte,
van de liefdadigheid der menschen heb moeten
leven."
Tot dusverre ging het verhaal van den vreem-
den knaap, hetwelk den heer braafhart en zijne
kinderen het innigste medelij den had ingeboezemd.
De kinderen drongen sterk bij den vader aan, om
dezen ongelukkigen jongeling in huis te nemen, en
de goede man, welke, naar de ope?ihartigheid van
den knaap te oordeelen, geene reden had , om
aan de waarheid van zijn verhaal te twijfelen,
toonde zich bereidwillig deze bede in te willigen.