Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 8 —
nderen! om het goede, dat God ons schenkt, met
ndankbaarheid te genieten, en ons aansporen, om zoo
nveel goeds rondom ons te verspreiden, als ons moge-
nitjk is; dan sullen wij naar het voorbeeld van onzen
nhemelschen Vader handelen, en alzoo het best aan
«onze bestemming beantwoorden, en dan mogen wij
nons verzekerd houden, dat wij zijne goedkeuring
^^ zullen wegdragen."
De kinderen trachtten hun gedrag naar het voor-
beeld en de lessen huns vaders in te rigten, en werden
zoodoende deugdzame en regt gelukkige menschen.
DE nOiVDEN VAN HET ST. BERMIARDSRLOOSIER
IN ZfFITSERLJND.
g to f t f e c I fl n b iji Jiet gnog^tgclcocnc lanö
tan €uropa; j^etjelbe nagenoeg geï)eel "bejet
met Ijooge bergen/ toelfieöe 311 lp en / offjet^Bl»
pifelje gebergte genoemd tooröen.
€en öejet bergen Draagt öen naam ban Ät.
®etnï)aröjiiberg/ en 10 jeer beroemD toe=
gen^ De ïj^wlp« gesigten en trotfd&e narmirtafe=
teelen/ toelfie men er fn menigte aantreft.
ftruin Dejesi bergjS ijS/ nagenoeg ïjet gej^eele jaar
Door/ met ijï^ «n fneeuto beDefet/ jooOat ïjet jcer
gebaarlp en moeijelp iiS/ ïooral boor perfonen /