Boekgegevens
Titel: Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: 's Hage: Joh. IJkema, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8812
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202138
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
7. Hoe groot is 't kapitaal, dat in 4 jaar, tegen 3| percent
in 't jaar, 200 gulden interest meer opbrengt dan 't
10de deel van 't kapitaal is?
8. Een regenbak, wiens regthoekige bodem 15 vierkante
meter groot is, is ter hoogte van 5 meter met water
gevuld. Wanneer men op dien bak eene pomp plaatst,
waarmede men in minuut 125 liter water kan
ophalen of uitpompen, in hoeveel tijd zal de pomp
den bak dan kunnen ledigen?
33
9. Als men teller en noemer der breuk met 2| ver-
meerdert , hoe veel dertigste deelen wordt de breuk
dan grooter of kleiner?
10. Een winkelier verkocht eene partij suiker met eene winst
van 20 percent en 18 rijksdaalders, waardoor 't be-
drag van den in- en verkoop juist 2025 gulden was.
Hoe veel gulden won hij met dien handel?
AFDEELING II.
1. Wanneer men eene partij rozijnen verkoopt tegen 50 cents
de kilogram, dan verliest men percent of 3gul-
den. Uit hoeveel kilogram bestaat die partij?
2. Een stuk laken , ingekocht tegen 3| gulden de meter op
2 maanden crediet, wordt op 6 maanden crediet verkocht
tegen 4 gulden de meter. Hoe veel percent kan men
alzoo rekenen, dat er in 't jaar gewonnen wordt ?
3. Een timmerman moet een zolder maken, die 15 meter
lang — en 12 ' meter breed is. Hoe veel planken, van
3J meter lengte — en 2| decimeter breedte ieder,
moet hij daartoe gebruiken?
4. Een koopman nam van 2 personen, die wij A en B