Boekgegevens
Titel: Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: 's Hage: Joh. IJkema, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8812
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202138
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scanScanned page
Bij den uitgever is mede verschenen;
BERNERS, Lessen over gezondheid; een leesboek voor
scholen en huisgezinnen, Tweede druk. . . f 0,30
GEIKIE, Natuurkundige aardrijkskunde, door
Dr. A. van oven......'....» 0,60
HOFMAN en IJKEMA, Leercursus Yoor de fran-
sche taal. Ten dienste van het meer uitgebreid
lager onderwas. Inleiding . . . . . . . » 0,25
Idem. 1® Stukje...... . ...» 0,35
LAÏÏBE, Lasten voor de üetermineering van
Mineralen . .......... . . )) 0,50
MEINSMA, Geschiedenis van de Nederlandsche
Oost-Bezittingen, compleet in 2 deelen.
Deel L II 1« stuk. . . ......»6,00
NEUMAN, Fransch lesboekje voor eerstbegin-
nenden. Derde druk........»0,25
Nieuw schoolboekje, dienende om de kinderen
door en zonder' spellen to leeren lezen . . )> 0,15
ROSCOE en JONES , ' Praktische scheikunde ,
door Du. M. Snellen........»1,10
VEENSTRA, Klassikaa] rekenen, Ie stukje. . » 0,15
-- Idera, idem 2e » . . » 0,15
--Getaloéfenlngen, eerste-rekenboekje
voor de volksschool...... . . . » 0,20
BROUWER, Nieuwe schoolkaart van Zuid-Hol-
land ..............» 4,50
--Opgeplakt gevernisd met rollen . . » 9,—
T YNDALL , Natuurkunde, bewerkt door G. van
Milligen , Directeur der Rijks Kweekschool
voor Onderwijzers te Groningen . . . . » 1,50
IJKEMA, Handleiding bij het Onderwgs in de
Nederlandsche taal. 1® Cursus. » 0,30
Idem, idem 2® » » O, O
—r— Taaloefeningen behoorende bij den
" , ^ 1™ Cursus handleiding ?e druk . » 0
--Idem, idem 2®° Cursus . s O,
Nijmegen. — Snelpersdruk van H. C. A. Thieme.