Boekgegevens
Titel: Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: 's Hage: Joh. IJkema, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8812
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202138
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
6, 1406,25 vierk. Meier.
7. Üe eerste 7Vi> 'iweede 15, de
iiei'de 30 en de vierde 60 gulden.
а, 6 gulden. 9. 10100.
10. 39y8 gul«len.
Afdeeling XXXI.
1. 12500 guldeu.
2. Met setde deelen,
22Va
60
4. 5Vi twaalf de deelen.
5. 12'/, ; 20 S 37Vi: 60.
б. Mel 267» vitrde deeleu.
7. 125. 8. 225. 9. 375 ceuten.
10. a) 150 vierk. centimeter en 125
kub. ceiiitmeier.
Afdeeling XXXil.
1. l5Va hecioliler.
2. 6 decimeter. 3, 18750 maal.
4. De eeue 377^ en de andere 22V2
kilogram.
5. 15000 lurven. 6. In 90 du{>e;u.
7. A. met 125 en B. met 250 gulden.
8. 468,75 vierk. Meter.
9. o) en b) gsy, vijfde deelen.
22V1
10. 15, 25, 40 cu 60.
Afdeeling XXXIII
1. 5850 is de .som der termen.
2. «) 9Vi vierkante decimeter en b)
1,953125 kub. decimeter.
3. De eerste 20, de tweede 10, de
derde 5 en de vierde 2V<i gulden.
4. IJil 33'/4 derde deelen.
5. A. 150 , 11 600 en C. 750 gulden.
6. Uit l8y4 vij/de dceleii.
7. 1 , 40625 vierkante Meter.
8. In 160 weken.
9. Aan 56V« negende deelen.
10. II2V1 gulden.
Afdeeling XXXIV.
1. Liit 1500 kilogram.
2. Dan 1700 gulaeu.
3. a gulden. 4. 8 per»oncii.
5. 6627^ gulden. 6. 8 maanden.
7. 625 eufden. 8. 20 lammeren.
10.
625 gu
20
125.
Afdeeling XXXV
A en a. ieder 16000 gulden.
3V4 gulden.
1000 gulden.
150 gulden.
a) 11V4 kilogram te zanieu en 6)
de eene voor 27« en de andere voor
9Vb puiden.
regen 5 gulden,
a) 5859375 eu 4lVj maal.
a) 8 maanden eu b) 8400 gulden.'
Van A. 1000 , van B. 2500 en van
C. 3750 guldcu.
A. 250 , H. 375 en C. 1000 gulden.
Afdeeling XXXVI.
één gulden. 2. V> uur.
l egen 6 %. 4. Tegen 13V4 guldeu.
a) lu 24 tlagen en b) in 72 dagen.
18 maanden.
A. 1500, Ü. 2000, C. 1250 en D.
2250 gulden.
a) 18 maanden en 6400 gulden.
6000 gulden.
a) 10 prijzen en h) l.'i75 gulden,
Afdeeling XXXVII.
Op 5 rijkbdaalders.
112V, /ienrfe deelen.
12V'.: 15 =r 45 : 54.
G. heeft 120 en H. 300 gulden.
D. 625 en E. 375 gulden.
Voor 2656V4 gulden.
Voor 3112V2 gulden.
A. 750, B. 1250 en C. 1000 gulden.
375 gulden niecr. 10. 'V75.
Afdeeling XXXVIII.
62Vï decagram.
300 sprongKU.
Hit 1500 kilogram.
A. 2500. B. 3750, C. 1250 en D.
1500 gulden.
5. a) 't Kapitaal van A. was 1875 en
dal van B. 2500 gulden, en B. 12Vi
guldeu meer.
6. A. 125. B. 200, C. 375, D. 625 en
K. 1175 gulden.
7. A. 150, B. 375 en C. 750 gulden.
8. Dau 4687« gulden.
9. 1000 gulden.
10. 375 guldea.
6.
7.
8.
9,
10.
1.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.