Boekgegevens
Titel: Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: 's Hage: Joh. IJkema, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8812
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202138
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
APDEELING I.
1. Tegen 4 percent in 't jaar heeft zeker kapitaal in 15
maanden 93f gulden rente opgebracht. Hoe groot was
't bedoelde kapitaal?
2. Onder 3 personen, die wij A, B en C zullen noemen,
moet 3750 gulden zóó verdeeld worden, dat hunne
aandeelen tot elkander staan als 2|, 3f en Hoe
veel gulden komt ieder alzoo toe?
3. Iemand kocht 1200 kilogram koffie en 375 kilogram
thee en betaalde voor de kilogram koffie zóóveel stuiver
als 't kleinste gemeene veelvoud is van 3 en 3|.
De thee verkocht hij met 15 percent verlies en de
koffie mot 20 percent winst ^ waardoor zijne geheele
ontvangst juist 1876 gulden en 87| cent was. Bereken
hieruit den inkoop van 100 kilogram thee.
4. Indien men aanneemt, dat de omtrek tot de middellijn
staat als 22 tot 7 , hoe veel omwentelingen moet een
wagenrad, wiens straal 5 decimeter en centimeter
lang is, dan doen, over een' weg, die 49500 meter
lang is?
,5. Wanneer men zeker getal in 15 gelijke deelen verdeelt,
dan is 't 15de deel van eife gedeelte juist 61 honderdtal.
Welk getal wordt hier bedoeld?
6. Zeker werk kan door 10 jongens in 15 uren verricht
worden. In hoeveel tijd kunnen 3 mannen dat werk
doen, zoo 2 mannen in denzelfden tijd evenveel doem
als 5 jongens?