Boekgegevens
Titel: Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: 's Hage: Joh. IJkema, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8812
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202138
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
Afdeeling XXI.
1. A. 625, B. 376 en C. 1500 gulden.
2. A. 3l2Vi, B. 375 , C. 625 cn D.
937V2 gulden.
3. A. 250, B. 375 en C. 875 gulden.
4. Dan lOVs gulden.
5. A. 25, B. 37Vi en C. 87V2 gulden.
Ö. Ieder van de jongens 25 en ieder
van de meisjes 15 centen,
7. A. 125, B. 'l50 en C. 225 gulden.
8. 25 gulden.
9. 59V^ gulden.
10. Met 8.
Afdeeling XXII.
4. A. 22V1, B. 15, C. 62y. en D.
50 gld.
2. Door 27^.
3. A. 4000 , B. 6000 en C. 2400 gld.
4. Uit 375 hectoliter.
5. 625 kilogram.
6. "Vs,. 7. 6V,. 8. 150.
0. De eerste 2 , de tweede 1 , de derde
Va en de vierde y, gulden.
10. 10 , 15, 20 , 25 en 30.
Afdeeling XXIII.
1. A. 375 , B. 325 en C. 150 gulden.
2. Tegen 5 percent.
3. Uit 56V'4 derde deelen.
4. 31%.
6. "A,.
6. leder 1600 gulden.
7. De eerste^ voor I8V4, dc tweede
voor 15 en de derde voor 22Vi gld.
8. y
9. A. 8000 , B. 7500 en C. 7000 gld.
10. 11250 gulden.
Afdeeling XXIV.
1. A. 20, B. 10 en C. 15 gulden.
2. a) 244, 140625 kub. centimeter in-
houd en 6) 2 , 34375 vierk. centi-
meter oppervlakte.
3. 3'/« hectare.
4. Voor de schapen 15, isy^ en 2272
galden , voor de koe 225 en voor
't paard 375 gulden.
5. A. 1500 en B. 2250 gulden.
6. 5355.
7. 781V^.
8.3y,: uy, = 7y,: 22V2.
9. 60 knikkers.
10. Tegen 47^ percent.
Afdeeling XXV.
1. 60 Meter.
2. De Meter bruin 6 en de Meter zwart
galden.
3. 1000 Meter.
4. 3750 gulden,
5. 9 rijksdaalders.
6. 50 gulden.
7. tegeu 4V2 percent.
25
9. Uit 500 kilogram.
10. 4 gulden.
Afdeeling XXVI.
1. 75 , 100 en 125 Meter.
2. 12y2 twintigsie deelen.
3. B. 3000 gulden.
4. 25 : 40 =r 15 : 24.
5. Tegeu 5 percent.
6. Over 24 weken,
7. Uit 75 hectoliter.
8. A. 2250 en B. 3750 gulden.
9. a) VU en 6) 31V4 Meter.
10, 52 jaren.
Afdeeling XXVII.
1. 30000.
2. Met 22 Vo negende deelen.
3. 3374 vijfje deelen.
4. Aletor.
5. de stukken waren 50, 60 en 75
Meter lang.
6. A, 750, B. 037y2 en G. 1562y2 gld.
7. I21V2 gulden.
8. Uit ÖVe achttiende deelen.
9. Het 14de gedeelte.
10. 1406y4 guldert.
Afdeeling XXVIII.
1. Dan 2025 gulden.
2. 40 Meter.
3. A. 125 , B. 150 en C. 47.j gulden.
4. Ssy^ zesde deelen.
5. Tegen 4 percent.
6. 23, 4375 hectare.
7. 5 rollen.
8 A. 750, B. 937y4 en C. 1250 gld.
9. 15 : 37y, =: 50: 125.
10. 180 gulden.
Afdeeling XXIX.
1. 250 gulden. 2. 3. 62yiguld.
4. eVs : 15 = 45: 101V«.
5. "/51. 6. 7. 30 jaar.
8. a) 2 Meter en b) sy^ Meter.
9. 84% gulden. 10. 600.
Afdeeling XXX.
1. één man 80, eéne vrouw 60 en één
jongen cent.
2. 3750 gulden.
3. 12 personen.
4. 90 lappen.
5. 4 , 6875 Hectare.