Boekgegevens
Titel: Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: 's Hage: Joh. IJkema, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8812
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202138
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
1.
I.
6.
7.
9.
1,
2.
3.
4.
6.
8.
1.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Afdeeling IX.
15 : 25 = 37Vï :
360. 3. 4.
De derde term is 15 en de vierde 40.
15, 377^, 60 en 150.
Uit 4 last. 8. 60 cents,
o) s 6V4. 10. 3V4 gulden.
Afdeeling X.
16.
A. voor 400 en B. voor 375 gulden.
a). iVa en b). 234V8.
20 werklieden. 5. 1296.
15 arbeiders. 7. 22Vi.
93%. 9. laS'A. 10. 187Va.
Afdeeling XI.
22Vi6. 2. 12. 3. legcn 5 percent.
4 , 20 , 100 , 500 , 2500.
A. 5 , B. 6 en C. 4 jaar.
Het kapitaal van A. is 2250 en dat
van B. 3000 gulden.
Het kapitaal van A. is 3750 en
dat van B. 6250 gulden.
Het Vs gedeelte.
o) 15: 2iyj != 3772: 5674 en ft) 225.
Afdeeling XII.
1. o) 750 turven en ft) 103,68 mud.
2 227»: 30 s 75 : 100.
3. A. 3IV4, B. 3TVa en C. Sl'A gid.
4. A. 375, B. 250, C. 625 en D.
1125 gulden.
5. IV2 gulden meer.
6. 375 gulden meer.
7. Dan guldeu.
8. a) A. 5 en C. 8 gulden , en 6) A.
in 20 , B. in 16 en C. in 12V2 dag,
9. A' = 18y4.
10. Jan 40 en Hendrik 15.
Afdeeling XIII.
1. 249, 375.
2. A. 20 , B. 50 , C. 125 , D. 31272
en E. 781V, gulden.
3. 1,953125 kub. decimeter.
4. 9374 gulden.
5. 2500 en 1250 gulden.
6. 775.
7. A. 1250, B. 2500 eu C. 3750 guld.
8. 15 , 25 , 35, 45, 55, 65, 75, 85,
95, 105, 115, 125, 135, 145 en 155.
9. De som der termen is 71272.
10. 9374 gulden.
Afdeeling XIV.
1. 720.
2. A. heeft 225 guldens, B. 150 rijks-
daalders en C. 300 rijksdaalders en
150 guldens.
3. 196874. 195312.
5. V9. 6. 7I8-
7. 't Kleinste kapitaal is 10000 ea
't grootste 15000 gulden.
8. 2, 4, 8, 16, 32. 64, 128, 256, 512.
9. 15: 227i s= 377,: 5674.
10. 127,: 15 = 50 : 60.
Afdeeling XV.
1. A. 377i, B. 627^, en C. 150 gld.
2. 125 gulden.
3. *7i5o- guldens.
5. Voor 1300 gulden.
6. 40 Meier. 7. m%.
8. Uit 75 hektoliter.
9. A. 625, B. 750 en C. 1625 gulden.
10. 10174 gulden.
Afdeeling XVI.
1. Met 227" deelen.
2. 3874 gulden.
3. 50 pond.
4. 1500 eieren.
5. a) 20 percent en b) 12377^ guldeu.
6. 2178 gulden. 7. 315 gulden.
8. 225 gulden. 9. 5 , 9 en 12.
10. Dan 137^ gulden.
Afdeeling XVll.
1. 50. 2. 1272 percent.
4. 4218750.
5. 374, 4 en 5; 27i, 5 en 6. Of
Afdeeling XVIII.
3. 1500.
9. 15772 gulden. 10. 1104127-
Afdeeling XIX.
5. 3 cnl272; 5 en 772 ; 25enl72. Of.
6. 125 gulden.
7. 84374 gulden.
8. 3174 gulden.
9. 10 jaren.
10. 720.
Afdeeling XX.
1. Na (over) 5 jaar.
2. A. 250 en B. 150 gulden.
3. A. 5074, Ö 3772, C. II2V2 en D.
187 72 gulden.
4. 23478 gulden.
5. leder van de mannen 625 eu ieder
van de vrouwen 375 gulden.
6. de hectol. rogge 772, de liectol. boek-
weit 674 en de hectoU havei 374 gld.
7. 250 gulden,
8. 1% gulden.
9 Jan 15, Willem 25 en Hendrik 60
knikkers.
10. 3174 gulden.