Boekgegevens
Titel: Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: 's Hage: Joh. IJkema, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8812
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202138
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
handelden te zamen en brachten tot dat einde eenig
geld bijeen. De inlegsom van A stond tot die van B
als 2} tot 3 ' , en die van C tot die van D als 5 tot
6. D, die met het geld handelde, kreeg daarvoor een
tiende gedeelte van de geheele winst, terwijl het overige
van de winst verdeeld werd naar evenredigheid van
ieders inleg. Indien A en B te zamen 5 gulden van
de winst ontvangen hebben tegen C en D te zamen 3
gulden, hoe veel gulden heeft dan ieder tot dien han-
del bijgedragen, zoo de inlegsom van A en D te zamen
4000 gulden was?
5. A en B hebben ieder eenig geld op rente uitgezet, doch
B 625 gulden meer dan A. Indien A 5- en B 4 per-
cent rente in 't jaar bedongen heeft, en zij te zamen
137 J gulden interest ontvangen hebben , hoe groot was
dan ieders kapitaal, als 't geld van A 8- en dat van
B 9 maanden uitgestaan heeft ? h) En hoe veel gulden
rente heeft B meer ontvangen dan A?
6. Onder 5 personen, die wij A, B , C, D en E zullen
noemen, moet 2500 gulden zóó verdeeld worden, dat
B 1-| maal zoo veel bekomt als A en nog 25 gulden ; —
C ly maal zoo veel als B en nog 75 gulden; — D
maal zoo veel als C en nog 125 gulden, terwgl E
maal zoo veel toekomt als D en nog 50 gulden. Hoe
veel gulden heeft ieder alzoo te ontvangen ?
7. A, B en. O hebben 1275 gulden zóódanig onder elkander
te verdeelen, dat B een' rijksdaalder bekomt tegen
A een' gulden, terwijl C 225 gulden meer moet heb-
ben dan A en B ie zamen. Hoe veel gulden komt
ieder alzoo toe?
8. Toen 't last haver 15 rijksdaalders minder kostte dan
20 hectoliter boekweit, ontving een landbouwer voor
50 hectoliter boekweit en 60 hectoliter haver tezamen