Boekgegevens
Titel: Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: 's Hage: Joh. IJkema, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8812
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202138
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
komt men eene breuk, die in waarde gelijk is aan
Welke breuk wordt hier bedoeld ?
AFDEELING XXXVIII.
1. Een winkelier kocht 2500 kilogram koffie tegen 75 gul-
den de 100 kilogram, onder voorwaarde, dat hij voor
gereede betaling 6 pereent zoude mogen korten. Indien
hij van dit aanbod gebruik gemaakt heeft en hij de
koffie verkocht heeft tegen 84 cents de kilogram, hoe
veel decagrammen heeft hij dan gemiddeld op elke
100 kilogram ingewogen, zoo zijne winst met dien
handel 324 gulden en S?^ cent beliep?
2. Een hond vervolgde een haas, die 112{ meter van hem
verwijderd was. Indien de haas 6 sprongen gedaan
heeft tegen de hond 5, en deze met 2 sprongen even
veel vorderde als de haas met 3 , kunt gij dan bere-
kenen hoe veel sprongen de hond heeft moeten doen,
om den haas in te halen, zoo de hond in 4 sprongen
2J meter meer afgelegd heeft dan de haas ?
3. Iemand kocht eene partij kaas tegen 33f gulden het
schippond. Het | gedeelte er van verkocht hij tegen
30- en de rest gedeeltelijk tegen 25- en gedeeltelijk
tegen 20 cents de kilogram , waardoor zijne winst op
de partg juist 78 gulden en 12-J- cent bedroeg. Indien
de winst bij den tweeden verkoop Ij maal zoo groot
was als 't verlies bij den derden of laatsten verkoop —
en de winst bij den eersten verkoop 8 maal zoo groot
was als bij den tweeden; kunt gij dan berekenen uit
hoe veel kilogram de partij bestond ?
4. Vier kooplieden, die wij A, B, C en D zullen noemen.