Boekgegevens
Titel: Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: 's Hage: Joh. IJkema, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8812
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202138
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
ontvangen dan B van 3750 gulden, tegen 4 percent
in 't jaar, in 9 maanden. Hoe groot was 't uitge-
zette kapitaal van A ?
10. Bij een hardzeilpartij te A. was de eerste of hoogste
prijs 250 gulden , de tweede prijs 25 gulden minder,
enz.; zoodat elke volgende prijs telkens 25 gulden
minder was dan de vorige, Hoe groot was 't getal
prijzen bij die hardzeilpartij , als de eerste 3 prijzen
4J maal zoo veel waarde hadden als de laatste 3 ? &)
En hoe groot was de waarde der gezamentlijke prijzen ?
AFDEELING XXXVII.
1. Een landbouwer verkocht in September 12 j hectoliter
rogge, 37| hectoliter boekweit en 16 hectoliter erwten
en in October 25 hectoliter rogge, 2J last boekweit
en 82 hectoliter erwten, tegen dezelfde prijzen per
hectoliter als in September. Indien 't last rogge 300-
en 't last boekweit 240 gulden kostte — en de land-
bouwer in October voor zijne rogge, boekweit en erwten
juist 3 maal zoo veel waarde ontvangen heeft als in
September, op hoe veel rijksdaalders is dan de hecto-
liter erwten gerekend ?
2. Wanneer men bij den teller van de breuk ... 15| op-
telt, hoe veel tiende deelen moet men dan bij den
noemer voegen, om eene breuk te bekomen, die aan
I gelijk is?
3. Van zekere meetk. evenredigheid staat de eerste term
tot den tweeden als 5 tot 6, terwijl de som van den
derden en vierden term 99 is. Welke is de bedoelde