Boekgegevens
Titel: Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: 's Hage: Joh. IJkema, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8812
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202138
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
kost 1| maal zoo veel als de meter zwart en de ge-
heele inkoop beloopt juist 1500 gulden. Indien hij 't
stuk zwart laken verkoopt met 60 gulden winst, tegen
welken prijs per meter moet hij dan 't stuk grijs
verkoopen, om in 't geheel 15% te winnen?
5. Drie personen, die wij A, B en C zuUen noemen, nemen
eenig werk aan, dat B alleen in 96 dagen kan doen,
terwijl C er slechts 57| dag toe noodig heeft. Als A
en C te zamen er 22 dagen aan werken , kan B de
rest in 30 dagen afmaken, a) In hoe veel dagen kun-
nen A, B en C te zamen den bedoelden arbeid ver-
richten ? h) In hoe veel dagen kan A alleen dat werk
doen ?
6. Van 4000 gulden, uitgezet tegen 5 percent in 'tjaar,
heeft B even veel interest ontvangen als A van 5000
gulden , tegen 4J-. percent in 't jaar , in 16 maanden.
Hoe lang heeft het geld van B op rente uitgestaan ?
7. Eene som van 7000'gulden moet onder A, B, C en D
zóó verdeeld worden , dat B en D te zamen 1500 gul-
den meer bekomen dan A en C te zamen, terwijl D
maal zoo veel moet hebben als A. Hoe veel gul-
den komt ieder toe , als B 8 gulden moet hebben tegen
C 5?
8. Iemand zette 2 kapitalen op rente uit, namelijk 3750
gulden, tegen 4 percent in 't jaar, voor zekeren tgd
en de andere som , voor den tijd van 7 j- maand , tegen
3| percent in 't jaar. Indien de rente van 't genoemde
kapitaal gelijk was aan 't gedeelte van dat kapitaal —
en de interest van beide kapitalen 375 gulden bedroeg,
hoe lang heeft dan 't genoemde kapitaal uitgestaan ,
en b) hoe groot was 't andere kapitaal ?
9. Tegen 3| percent in 't jaar heeft A van zekere som
gelds in 7J. maand 28 gulden en 12} cent rente meer