Boekgegevens
Titel: Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: 's Hage: Joh. IJkema, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8812
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202138
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
interest schuldig was, in aanmerking nemende, dat de
rente 5 percent in 't jaar bedroeg en er interest van
interest gerekend is ?
10. Eene som van 1625 gulden moet onder A , B en Czóó
verdeeld worden, dat C 8 gulden bekomt tegen A en
B te zamen 5, terwijl «B 1} maal zoo veel moet hebben
als A. Hoe veel gulden komt ieder alzoo toe?
APDEELING XXXVI.
1. Iemand kocht eenige kilo's boter. De helft er van ver-
kocht hy tegen 24- en 't vijfde deel tegen 22 stuiver
de kilogram. Indien hij de rest 40 cents per kilo
beneden den inkoops-prijs verkocht heeft en daardoor
op de boter noch gewonnen noch verloren heeft, kunt
gij dan den inkoop per kilogram berekenen?
2. Een vat heeft een kraan en een trechter. Door de kraan
kan 't leêgloopen in 3 uren en door den trechter ge-
vuld worden in 2 uren. Nadat beide eenigen tijd ge-
loopen hebben , wordt de kraan gesloten , waarna het
nog I9 uur duurt vóór dat het vat gevuld is. Hoe
lang hebben kraan en trechter gelijktijdig opengestaan?
3. Iemand zette voor den tijd van één jaar 8000 gulden
op rente uit, onder beding echter, dat de rente na
9 maanden .met één percent in 't jaar zou verhoogd
worden. Tegen hoe veel percent in 't jaar heeft hg zijn
geld aanvankelijk uitgezet, als hij in 't geheel 500
gulden interest ontvangen heeft?
4. Iemand koopt een stuk zwart- en een stuk grijs laken,
te zamen lang 165 meter, terwijl de stukken in lengte
tot elkander staan als 7 tot 4. De meter grijs laken