Boekgegevens
Titel: Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: 's Hage: Joh. IJkema, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8812
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202138
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
tot 8. Wanneer men den teller met 2 vermeerdert,
dan is de waarde der breuk gelgk aan den grootsten
gemeenen deeler van 2 J-, 3| en 6. Welke breuk wordt
hier bedoeld ?
10. Van zeker getal is 't ^^ deel 46^. Welk getal wordt
hier bedoeld ?
APDEKLING XXXV.
]. A. en B handelden te zamen en brachten 32000 gulden
bijeen. A liet zijn geld 9- en B het zijne 6 maanden
in den handel. Hoe veel gulden heeft ieder in den
handel gelegd , als A van de winst meer toekwam
dan B?
2. Een winkelier mengde onder 80 kilogram thee van 21
gulden inkoop per kilogram, 20 kilogram van eene
duurdere soort en verkocht toen de gemengde partij
thee, met 15®/o winst, voor 316 gulden en 25 cents.
Men vraagt naar den inkoopsprijs van één kilogram
van de duurste soort.
3. Nadat van zekere erfenis eerst 12% successierechten be-
taald was, ontving de executeur van'tovenge 2] per-
cent, waardoor de erfenis met 142 gulden verminderd
was. Hoe groot was de erfenis eerst ? '
4. Eene partij koopwaren werd verkocht met eene winst
van 12 J percent. Hoe veel gulden werd er met dien
handel gewonnen , als 't bedrag van den in- en verkoop
2550 gulden was ?
5. Twee vrouwen kochten in den zelfden winkel te zamen
voor 11 gulden en 62| cent, doch de eene koffie en