Boekgegevens
Titel: Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: 's Hage: Joh. IJkema, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8812
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202138
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
de meter door elkander in ruiling op gulden. In-
dien B 562J meter katoen aan A verruild heeft, hoe
veel kostte dan meter katoen , zoo de ruiling ge-
lijk was ?
4. Eenige personen , die voor den tijd van 3 dagen geza-
menlijk een pleizierreisje wilden doen, zonderden daar-
voor elk gulden af. Bij loting viel de bewaring
van 't geld aan den oudsten ten deel. Indien er bij
't begin van den tweeden dag 4 personen teruggekeerd
zijn, die daardoor volgens afspraak alle recht op 't
overige geld verloren, hoe veel personen zijn dan eerst
op reis gegaan, zoo ieder den eersten dag 3-, den
tweeden dag 4- en den derden dag 5 gulden verteerd
heeft, waartoe de bijeengebrachte som juist voldoende
was ?
5. Een graanhandelaar verkocht eene partij rogge met een
verlies van 5 percent, waardoor 't bedrag van den in-
en verkoop 1218^ gulden was. Hoe veel gulden zou
de verkoop geweest zijn, indien de winst 6 percent
geweest ware ?
6. Als A, voor den tijd van 6 maanden, 1250 gulden in
den handel legt, hoe lang moet B dan 1500 gulden
in den handel geven, om 8 gulden van de winst te
kunnen ontvangen tegen A 5 ?
7. G. is aan H. schuldig 1875 gulden , te betalen over 12
maanden. Hoe veel gulden moet G. over 8 maanden
aan H. betalen, om de rest dan nog 6 maanden te
kunnen houden?
8. Een boer verkocht oenige lammeren tegen 221 gulden
de 3 en ontving in betaling 50 rijksdaalders en ij
maal zóó veel guldens als er lammeren waren. Hoe
veel lammeren verkocht de boer ?
9. Van zekere breuk staat de teller tot den noemer als 5