Boekgegevens
Titel: Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: 's Hage: Joh. IJkema, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8812
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202138
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
der. Indien hg zóó voortleeft, in hoe veel weken zal
hij zijn geld dan kwijt zijn ?
9. Wanneer men bg zeker getal zijn cZnewttd en 37^ voegt,
dan bekomt men 't | gedeelte van 6f X 22J. Aan
hoe veel negende deelen is 't derde deel van 't be-
doelde getal gelijk?
10. Een landbouwer heeft 2 partijen haver, van dezelfde
kwaliteit. Indien hij van iedere partij 12 J hectoliter
verkoopt, dan is de kleinste partij juist twee maal in
de grootste bevat. Hoe veel gulden kost het last, als
de eene partij 140|-en de andere 234§ gulden waard is?
AFDEELING XXXIV.
1. Een winkelier kocht eene partg kaas tegen 15 rijks-
daalders het schippond (de 150 kilogram). Het zesde
deel er van verkocht hij tegen 6 stuiver de kilogram
en 't vijfde deel van de rest met eene winst van 7
cents per kilogram. Indien hij de overige kilogrammen
tegen inkoops-prijs verkocht heeft, uit hoeveel kilo-
gi-am bestond dan de partij , zoo de winkelier er
7j gulden meer op gewonnen heeft dan de interest
van 750 gulden , tegen 4^ percent in 't jaar, in 8
maanden bedraagt ?
2. Zekere partij koopwaren werd verkocht voor 1400 gul-
den , met een verlies van 6| percent en gulden.
Hoe veel gulden zou de verkoop geweest zijn, indien
de winst 12J-percent en 12^ gulden geweest ware?
3. A en B ruilden. A gaf in ruiling: 7 J meter laken van
5 gulden de meter, 12\ meter van 6 gulden de meter
en nog 25 meter van 4y gulden de meter, doch stelde