Boekgegevens
Titel: Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: 's Hage: Joh. IJkema, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8812
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202138
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
terw^l de reden gelijk is aan den grootsten gemeenen
deeler van 22}, 33^ en 50|. Indien 't getal termen
= is aan 't kleinste gemeene veelvoud van 7| , 9 en
11 { , hoe groot is dan de som der bedoelde reeks ?
2. Van zekeren kubus hebben de kantlijnen te zamen eene
lengte van 1} meter. Men vraagt naar de oppervlakte
en den inhoud van dien kubus.
3. Onder 4 personen moet 37} gulden zóó verdeeld worden,
dat de tweede half zooveel bekomt als de eerste, de
derde half zoo veel als de tweede, en de vierde
half zoo veel als de derde. Hoe veel gulden komt ieder
alzoo toe ?
4. Wanneer men bij zeker getal zijn vijfvoud optelt en de
som met het kleinste gemeene veelvoud van 15| en
25 vermindert, dan bekomt men 212}. TJit hoe veel
derde deelen bestaat het vijfde deel van 't bedoelde getal?
5. Het I deel van 't geld van B , gevoegd bij 't tweevoud
van dat van A , is = aan dat van C , terwijl 't geld
van A juist 4 maal in dat van B bevat Is. Hoe veel
gulden heeft ieder, als 3| maal het geld van B 375
gulden meer is dan 2} maal dat van C ?
6. Toen iemand zeker getal met 8 vermenigvuldigd had,
deelde hij 't product door 't ^ gedeelte van 't verme-
nigvuldigtal , waardoor 't quotiënt = was aan 't 5 ge-
deelte van 't vermenigvuldigtal. Uit hoe veel vijfde
deelen bestaat het vierde deel van 't bedoelde getal ?
7. De heer L. heeft in zijne voorkamer een spiegel, die
11} decimeter langer dan breed is. Hoe groot is die
spiegel, zoo 'tvijftienvond van hare breedte 18J deci-
meter meer is dan 't vijfvoud der lengte ?
8. Iemand, die 1150 gulden heeft en om den ajideren dag
eene waarde van 2i kwartgulden ontvangt, geeft we-
kelijks eene som uit, die gelijk is aan 3 4 rijksdaal-