Boekgegevens
Titel: Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: 's Hage: Joh. IJkema, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8812
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202138
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
dag werk aan hebben. In hoe veel dagen zal B alleen
dien arbeid kunnen verrichten , als hij dagelijks 9 uren
werkt ?
7. A en B, die een reisje zouden doen, hadden te zamen
juist 375 gulden bij zich. A gaf de eerste week van
zgn geld uit het vijfde gedeelte en B van het zijne
het gedeelte. Indien A de tweede week van zijn
overig geld 1{ maal het vierde gedeelte heeft uitge-
geven en B van 't geld , dat hij nog over had, het
gedeelte, kunt gij dan berekenen met hoe veel gul-
den ieder op reis gegaan is , als u gezegd wordt, dat
B bij 't hegin van de derde week 1171 gulden me«-
had dan A ?
8. Een tuin, die de gedaante van een' rechthoek heeft,
is 937^ vierkante meter groot. Hoe groot is een an-
dere rechthoekige tuin, waaiTan de lengte het en
de breedte het | gedeelte des eersigenoemden is?
9. Van zekere breuk staan teller en noemer tot elkander
als 2 tot 3 , terwijl hunne som gelijk is aan 't \ ge-
deelte van X 7^. a) Welke is de bedoelde breuk?
h) Wanneer men bij den teller 12J optelt, hoe veel
vijfde deelen moet men dan bij den noemer voegen,
opdat de breuk de zelfde waarde behoude?
10. Van 4 getallen, wier som 140 is, staat het eerste tot
het derde = 3:8, terwijl het vierde het viervoud
van 't eerste is. Welke zijn de bedoelde getallen, zoo
de som van 't eerste en tweede getal = is aan 't \
gedeelte van 't laatste "i
AFDEELING XXXIII.
1. Van zekere rekenkunstige reeks is de iaatsfe term 253|,