Boekgegevens
Titel: Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: 's Hage: Joh. IJkema, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8812
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202138
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
en 75 uitgeeft, dan kan hij voor de rest nog juist 9
kwartguldens bekomen. Hoe veel centen heeft Willem ?
10. Van zekeren kubus is ieder vlak precies 2 centimeter
in omtrek. Bereken hieruit de oppervlakte en den in-
houd van dien kubus.
ArDEELING XXXII.
1. Hoe veel hectoliter erwten kan een landbouwer bergen
in een bak, die 12 J kubiekemeter inhoud heeft?
2. Op een' graanzolder ligt last rogge ter lengte van
65- en ter breedte van 3 meter. Hoe hoog ligt de
rogge op dien zolder?
3. De achterwielen van zeker rijtuig hebben een middellijn
van lOf decimeter. Hoe menigmaal moeten deze wie-
len rondgaan, om een' weg af te leggen, die 618750
meter lang is ? N. B. De omtrek staat tot de middel-
lijn als 22 : 7.
4. Twee kazen, die in gewicht tot elkander staan als 6y
tot 35, verschillen juist zóó veel kilogram als 't kleinste
gemeene veelvoud is van 2j , 3 en 3|. Hoe zwaar
weegt iedere kaas ?
5. Hoe veel turven kan men stapelen in een hok, dat 3f
meter lang-, 2| meter wijd- en 12 decimeter hoog
is , zoo elke turf kub. decimeter ruimte inneemt ?
6. Vijf werklieden, die wij A, B, C, D en B zullen noe-
men , kunnen in 12 dagen een' hoop aarde weg kruien
zoo zij dagelijks 13J uur arbeiden. D en E tezamen
kunnen 't. bedoelde werk verrichten in 27 dagen zoo
zij dagelijks 15 uren werken, terwijl A en C te
zamen, wanneer zij per dag 12 uren arbeiden, er 33{-