Boekgegevens
Titel: Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: 's Hage: Joh. IJkema, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8812
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202138
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
elkander moesten verdeelen in verhouding van hunne
dagloonen. Hoe veel kwam ieder daarvan toe, als 4
vrouwen met 3 mannen — en 8 jongens met 5 vrouwen
gelijk stonden ?
2. Iemand kocht een stuk land, dat 7| hectare groot was.
Hoe veel gulden moest hij er voor betalen, als 7 [
decameter in 't vierkant 243 gulden en 75 cents meer
kostte dan 7i are ?
3. Eene tafel, die 2^ meter lang is, heeft eene breedte van
12 J decimeter. Hoeveel menschen kunnen om die tafel
zitten , als ieder 6 decimeter en 2'. centimeter plaats
beslaat ?
4. Hoe veel lappen van J vierkante meter kan men knippen
van een stuk katoen, dat 45 meter lang- en 1 j- meter
breed is ?
5. Eene weide , die de gedaante van een rechthoek heeft,
is juist één kilometer in omtrek. Hoe groot is die weide,
zoo hare lengte het drievoud der breedte is ?
6. Een tuin, die volkomen vierkant is, heeft een' omtrek
van 15 decameter. Hoe groot is die tuin?
7. Onder 4 personen moet 112^ gulden zóó verdeeld wor-
den , dat elke volgende 2 maal zoo veel bekomt als de
vorige. Hoe veel gulden komt ieder alzoo toe?
8. Eene vrouw kocht van 22^ meter linnen het | gedeelte,
onder voorwaarde, dat zij voor de eerste meter zoude
betalen 5 cents, voor de tweede meter 10 cents, enz.,
zoodat iedere volgende meter dus 5 cents meer kostte
dan de vorige. Bereken op de kortste wijze hoe veel
gulden die vrouw betalen moest.
9. Men vraagt naar de som van alle evene getallen van 1
tot 201.
10. Bereken de rente, die 1575 gulden, tegen 4 percent in
't jaar, in 7y maand kan opbrengen.
4