Boekgegevens
Titel: Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: 's Hage: Joh. IJkema, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8812
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202138
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
4. Er is eene meetkunstige evenredigheid, waarvan de
eerste term 2 ^ maal in den tweeden bevat is, terwgl
de som van den tweeden en derden term is aan 't
kleinste gemeene veelvoud van 5, en 12. Welke is
de bedoelde evenredigheid, zoo 't verschil tusschen den
derden en vierden term 56J is?
5. Van zekere breuk zijn teller en noemer te zamen 66.
Wanneer men den noemer met 11 vermindert en bg
den teller 10 optelt, dan bekomt men eene breuk, die
in waarde is aan |. Welke breuk wordt hier be-
doeld?
6. Er is eene breuk , wier teller en noemer tot elkander
staan als 2 tot 9. Wanneer men den teller met 12
vermeerdert en den noemer met 36 vermindert, dan
is de waarde der breuk Welke is de bedoelde breuk ?
7. De heer D is 45 — en zijn zoon Jan 20jaar. Hoelang
zal 't nog duren eer de jaren van Jan tot die van zijn
vader staan als 2 tot 3 ?
8. Een tuia, die 2^- meter lang en 10 meter breed is, 18 25
vierkante meter kleiner dan een andere tuin, die 6{
meter langer is. a) Hoe veel meter verschillen die tuinen
in breedte? b) Hoe veel in omtrek?
9. Indien men om den kleinsten, imn eene schutting laat
maken , die 2.J meter hoog is , hoe veel gulden kost
dan die schutting, zoo de vierkante meter f gulden kost ?
10. Hoe veel vierkante fcwartmeters zijn 37| vierkante meter ?
AFDEELING XXX.
1. In eene fabriek werkten 25 mannen, 15 vrouwen en
12 jongens. Bij eene buitengewone gelegenheid werd
er eene fooi van 33J gulden gegeven, die zg onder