Boekgegevens
Titel: Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: 's Hage: Joh. IJkema, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8812
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202138
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERICHT.
De opgaven , waaruit dit rekenhoek bestaat, zijn hoofdzake-
lijk bestemd voor die leerlingen uit de hoogste klasse der la-
gere school, welke in H oplossen van rekenkunstige voorstellen
reeds eenige vaardigheid hebben verkregen, ■
Ook op scholen voor uitgebreid lager onderwijs en xn de laag-
ste klasse van Hoogere Burgerscholen zal dit hoekje m. L met
vrucht gebruikt kunnen worden, terwijl het tevens vele vraagt
stukken bevat, die geschikt zijn , om ze beredeneerd te laten op-
lossen door jeugdige kweekelingen, die voorbereid worden voor
een examen ter bekoming van eene Rijks*beurs aan Normaal-
en Kweekscholen,
De getallen, waarmee gewerkt moet worden, zijn over 't
algemeen klein, en juist zóó gekozen, dat de leerling er ge-
makkelijk mee kan omgaan , zonder veel tijd aan de bewerking
zelve te besteden; voor opscherping van verstand en oordeel
zal men hier bijna overal gelegenheid vinden*
Van groot belang acht ik het, dat de leerling sommige voor-
stellen langs verschillende wegen oplost, eene zaak, die hij 'É
rekenonderwijs van uitgebreid nut is.
Bij de samenstelling héb ik steeds het oog gehad op afwisse-