Boekgegevens
Titel: Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: 's Hage: Joh. IJkema, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8812
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202138
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
decimeter breedte moet men hebben , om eene kamer te
beleggen, die 7^ meter lang en 6{ meter wijd is?
8. Onder A, B en C moet 2937| gulden zóó verdeeld wor-
den , dat B 3| gulden bekomt tegen A 3 gulden,
terwijl C 4 gulden toekomt tegen B 3. Hoe veel gulden
moet ieder alzoo hebben?
9. Van zekere meetkunstige evenredigheid staan de eerste
en tweede term tot elkander als 2 tot 5 , terwijl de
derde en vierde term te zamen 175 zijn. Welke is de
bedoelde evenredigheid, zoo 't product der uiterste
termen 1875 is?
10. Iemand verkocht een stuk laken tegen 9| gulden de 2'
meter en ontving in betaling 140 guldens, 25 rijksdaal-
ders en If maal zóó veel kwartguldens als er meters
waren, waardoor zijne winst juist 25 percent bedroeg.
Men vraagt naar den inkoop van 't stuk laken.
AFDEELING XXIX.
1. Toen de hectoliter rogge 25 stuiver meer — en de hectoliter
haver 2 J- gulden minder kostte dan de hectoliter boekweit,
verkocht een landbouwer 3J X lOf hectoliter boekweit.
Indien hij er 20 hectoliter rogge en 60 hectoliter haver
bij verkocht had , dan zou zijne geheele ontvangst juist
625 gulden geweest zijn. Bereken nu, hoeveel gulden
de landbouwer voor de boekweit ontvangen heeft.
2. Als Sa + Sb = 56J is, hoe veel is dan 46 — Ga, indien
Sa — %b is?
4
3. Iemand verkocht 800 kilogram tabak met eene winst van
6 J percent en 6 J gulden , waardoor 't bedrag van den
in- en verkoop juist 1037 J gulden was. Hoe veel gulden
kostte 100 kilogram bij inkoop ?