Boekgegevens
Titel: Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: 's Hage: Joh. IJkema, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8812
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202138
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
APDEELING XXVIII.
1. Iemand verkocht eene partij rogge met een verlies van
5 percent en 25 kwartguldens , en bevond toen, dat
het bedrag van den in- en verkoop juist 3650 gulden
was. Hoe veel gulden zou de verkoop geweest zjn,
indien de partij rogge met eene winst van 6 percent
en 15 rijksdaalders verkocht geworden ware ?
2. Iemand verkocht een stuk laken met eene winst van 12}
percent, waardoor 't bedrag van den in- en verkoop
531 gulden en 25 cents was. Hoe lang was het stuk,
als 2} meter bij inkoop 15| gulden kostte?
3. Onder 3 personen , die wij A , B en C zullen noemen,
moet 750 gulden zóó verdeeld worden, dat B 25 gul-
den meer bekomt dan A. Hoe veel gulden komt ieder
toe, zoo C 200 gulden meer moet hebben dan AenB
te zamen?
6'
4. Wanneer men den teller van de breuk met 15 vierde
10
deelen vermeerdert, hoe veel zesde deelen moet men
dan bij den noemer voegen , om eene breuk te beko-
men , die aan gelijk is ?
■5. A heeft van 3750 gulden in 7} maand 9 gulden en 37 j'
cent rente meer getrokken dan B van 2250 gulden ,
tegen 5 percent in 't jaar, in 9 maanden. Tegen hoe
veel percent in 't jaar heeft het kapitaal van A uit-
gestaan ?
Van eene weide , die de gedaante van een' rechthoek
heeft, staan de lengte en breedte tot elkander als 6 J
tot 3f. Hoe groot is die weide, als zij juist 2 kilometer
in omtrek is?
7. Hoe veel rollen matten van 12} meter lengte en 7}